Předmět: Quai Xcalibur Sixty Six


Písemné zdůvodnění odběru psa.

V první řadě jediným majitelem ,který zodpovídá za zdravotní a fyzický stav psa Quaie Xcalibra Sixty Six je p.Monika Tihelková,která v únoru 2006 psa koupila od chovatelky p.Kuncmanové a řádně zaplatila plnou cenu psa tj. 8000.- (zálkadní pořizovací cena).
Pes byl zakoupen na vyžádání p.Krátkého,který chtěl výše zmíněného psa jako hlídacího psa,Ale ZDARMO!!!Proto mu byla vystavena spolumajitelská smlouva ve, které byli přesně stanoveny podmínky které musí psu zajistit, do dnešního dne p.Krátký smlouvu nepodepsal!!!!
I když k tomu byl mnohokrát vyzván.A tady NIKDY!!!Quai nebyl ve spolumajitelství s p.Krátkým a vždy a plně patřil jen p.Tihelkové. Vzhledem k tomu,že p.Krátký byl zaměstnavatelem p.Tihelkové a ta měla možnost psa kontrolovat byl mu do srpna 2007 ponechán kdy byli zjištěny velmi vážné důvody pro jeho odebrání.
Dne 12.8.2007 splnil Quai povahový test a stal se CHOVNÝM PSEM!!! Předem musím podotknout,že Quai skládal povahový test se mnou to je se majitelem u kterého nežije a ne s pánem u kterého žije a i tento fakt se odrazil na výsledku povahového testu. Mě Quai sice zná a má rád,ale protože žije v rodině "Krátkých v Otrokovicích ",kteří si jej pořídili jako hlídacího psa do autobazaru a já ho vidím tak 4-5 do roka ,když ho beru s sebou na výstavu a nebo k veterináři na ošetření, je jasné, že nemá na mě tu správnou vazbu, která by byla potřeba, i když se dá říci vztah",i když se dá říct,že mě moc rád vidí,protože ví, že se mnou se někam pojede a nebude muset zůstat zase sám v bazaru" Tedy v pátek 10.8.2007 jsem se dojela na Quaie podívat v jakém je stavu ať vím co mě čeká před PP+PT.A hrůzou jsem zkoprněla když jsem uviděla Quaie žalostný stav!!! Čekal mne pohled na velmi zubožený stav psa ,který vždy vynikal svým temperamentem, zdravím,nádhernou srstí a vynikající povahou.

Podviživený ,zanedbaný a vystresovaný pes!!!!,kterého jsem vytýhla z kotce se mohl štěstím zbláznit,že jsem ho přišla vysvobodit z jeho utrpení!!!!nemohl se nabažit doteků ahlazení jenž ho odemne čekali. Naše první cesta vedla k veterináři ,abych zjistila jaký jeho zdravotní stav vůbec je!!!!Paní doktorka se v první moment zhrozila stejně jako já a její první slova byli" JEŽIŠKRISTE DEJTE HO OD NICH IHNED PRYČ!!!" JENŽE LEHCE SE TO ŘEKNE A HŮŘE PROVEDE!!!já mám doma momentálně nakrytou fenu a 2 psi a nemám prostor na dalšího,ale pokud by to jen trochu šlo už bych ho nevrátila!!!. Od veterinářky naše cesta vedla k nám domů,kde jsem Quaie nakrmila,napojila,vyčesla,okoupala,ostříhala již neupravitelnou srst a jakštakš dala psa popořádku.

Quaie jsem dala do pořádku jak by měl pes vypadat a on se na mě díval neustále pohledem nevracej mě nech si mě tady bych se měl dobře!!! s rozedraným srdcem jsem mu poskytla vše co jsem mohla(odčervení ,pipetky,krmivo,tabletky na srst)a odvezla ho k majiteli.A celou dobu se nemohla vyrovnat s tím jak Quai trpí. Jak je celé dny a noci zavřený v bazaru,kde nikoho nemá,bez jídla vyhublý a přemýšlela co pro něj ještě mohu udělat.Pes ,který mě zaujak svou fantastickou povahou se teď trápí a já mu nemohu pomoci!!! Obrovská bezmocnost mě užírala celou dobu do dnešního rána,kdy jsem si pro něj zase jela. Společně strávený den a výsledek povahového testu mě přesvědčil,že takto to opravdu dál nejde!!!!
Pejsek na kterého by mohl být každý majitel právem hrdý se mi hroutí před očima. Stává se z něj ustrašená hromádka neštěstí a výsledek povahového testu si můžete prohlédnou

Protože p.Krátký nevtvořil podmínky vhodné pro zdravý fyzický a psychický rozvoj psa nebude mu tento již z výše závažných důvodů navrácen do užívání a protože p.Tihelkové dal výpověď ze zaměstnání není již možná kontrola podmínek, v kterých se pse nachází a protože p.Krátký se nemíní podílet na náprvě fyzického a psychického stavu psa(tím že trvá na vrácení do nevyhovujících podmínek)a není ochoten akceptovat to ,že pse potřebuje vhodné prostředí,stravu a zacházení a není ochoten akceptovat to ,že byl Quai dán na vhodný výcvik.Nemůže mu pes být nadále do užívání ponechán.!!! Náklady spojené s nevhodnou stravou,kterou p.Krátký Quaiovi podával mu nebudou nijak uhrazeny,protože psa užíval bezplatně a plnil u něj úkol„hlídacího psa“ za tuto službu p.Krátký neplatil a veškeré výdaje s výstavavi ,dopravou na výstavy , rentgeny,uchovnění hradila p.Tihelková a částka je vyčíslena níže.
Náklady hrazené p.Tihelkovou:
Pořizovací cena-8000.-kč Doprava z Hradce do Otrokovic-1000.-kč Výstavy: Ml.Boleslav-10a11.6.2006-2x800.-+1000.-kč doprava Brno-23.9.2006-550.-+500doprava Olomouc-14.1.2007-550.-+500.-doprava Ostrava-14.4.2007-550.-+500.-doprava Mladá Boleslav-2a3.6.2007-2X800.-+1000.-doprava Pohořelice-22.9.2007-500.- Uchovnění PP+PT 12.8.2007-350.-+500.-doprava Rentgen kyčle19.6.2007-2300.- Žádost o titul JCH.ČR.-700.- Žádost o přeregistraci na choného psa-500.- Ostatní výdaje spojené s dopravou-3000.- Ostatní výdaje spojené s veterinární péčí-1000.- Ostatní výdaje spojené s úpravou a výchovou-5000.- Výcvik+cvičík+příprava k výstavám-3000.-
Pes je celou dobu veden na obecním úřadě Pohořelice a zde je i za něj hrazen poplatek za rok 2007 (jej znovu hradila p.Tihelková)a nedostala jej nikdy proplacen!!! Celkové náklady, které hradila p.Tihelková 34.200.-(náklady bez drobných výdajů)
ZÁVĚREM:
Protože p.Krátký není ochoten poskytnout jakýkoliv vstřícný krok k nápravě psa není možné mu tohoto dát dále do užívání!!!!!
Nevhodným podmínkami vytvořenými pro psa-krmení zbytky z restaurace ,nedostatečný ubytovací prostor ,který psu vytvořil(i přes příslib vhodného ubytování) nedostatečná hygiena(pes za 1rok pobytu v bazaru nevlastnil misku na krmení a vodu) a strava mu byla podávána na podnosech s hospody a nebyl mu umožněn neustálý přístup k čerstvé vodě a pravidelné stravě(doloženo stavem 11.8.2007,ZANEDBANÝ A PODVYŽIVENÝ). Pes od 19.6 kdy vážil 25 kg do 11.8 kdy vážil 18.5 kg,tedy váhový ubytek 6.5kg za necelé 2 měsíce. Dále nevhodný prostor pro výběh jsou důvodem proč není možno
Quaie Xcalibra Sixty Six do těchto podmínek nadále umístnit.